Newest 2010 AICP Members

Congratulations to the following members of Georgia Planning Association who passed the AICP Exam in May 2010:

 1. Ozgur Alkan, AICP
 2. Sarah Ciccone, AICP
 3. Justin Crighton, AICP
 4. Amy Danner, AICP
 5. John Devine, AICP
 6. Jessica Guinn, AICP
 7. Corrin Hoegen Wendel, AICP
 8. Leigh Hopkins, AICP
 9. John Karnowski, AICP
 10. Nina Kelly, AICP
 11. Russell Martin, AICP
 12. Erika McGinley, AICP
 13. Lauren Miller, AICP
 14. Jon Montesinos, AICP
 15. Randall Parker, AICP
 16. Corey Parten, AICP
 17. Xiaoang Qin, AICP
 18. Holden Spaht, AICP
 19. Shari Strickland, AICP
 20. Wei Wang, AICP
 21. Sarah Ward, AICP
 22. James Welch, AICP
 23. Jon Albert West, AICP
 24. Adam Williamson, AICP
 25. Blake Dettwiler, AICP
 26. Ryan Gavel, AICP
 27. Sharon Hollis, AICP
 28. Cherith Marshall, AICP
 29. Joshua Stephens, AICP
 30. David Van De Weghe, AICP