Newest 2015 AICP Members

Congratulations to the following members of GPA who passed the AICP Exam in May 2015:

 • Julia Billings, AICP
 • David Feedfee, AICP
 • Andrea Foard, AICP
 • David Gjertson, AICP
 • Regan Hammond, AICP
 • LaMeisha Kelly, AICP
 • Lauren Leary, AICP
 • Tamaria Letang, AICP
 • Julianne Meadows, AICP

Congratulations to the following members of GPA who passed the AICP Exam in November 2015!

 • Robert Buckley, AICP
 • George Chandler, AICP
 • Mandi Cody, AICP
 • Audrey Leous, AICP
 • Margaret Maddox, AICP
 • Sarah McColley, AICP
 • Johanna McCrehan, AICP
 • Sarah Rayfield, AICP
 • Stanton Reecy, AICP
 • Laura Richter, AICP
 • Spencer Stoleson
 • Elizabeth Ward, AICP
 • Megan Weiss, AICP